ایجاد کنسرسیوم متشکل از شرکت شیدسان و برگزیده ای از سازمان‎ها و شرکت‎های شاخص، جهت تامین حداقل ۲۰% مصرف انرژی در ساختمان‎های دولتی و محوطه‎ها از محل انرژی‏های تجدید پذیر

۱۶ مرداد ۱۳۹۶

بر اساس تصویب‎نامه هییت وزیران مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد وزارتخانه‎ها، شهرداری‎ها، موسسات وشرکت‎های دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‎ها و…موظفند طی دو سال آینده حداقل ۲۰درصد از برق مصرفی ساختمان‎های خود را از انرژی های تجدید پذیر تامین کنند.

در این راستا شرکت شیدسان راد با “انجمن مدیریت سبز ایران”، “بنیاد جهانی انرژی”، “شرکت آلپلن” و “شرکت افزار ایمنی احصا” کنسرسیوم تشکیل داده است تا بهترین و کامل‎ترین خدمات و راهکارها را به کارفرما‎های مذکور برای تامین برق مصرفی تجدید پذیر ارائه دهد.

لطفا شرح این کنسرسیوم و خدمات ارائه شده را در فایل پیوست مشاهده فرمایید:

http://www.sheedsun.com/wp-content/uploads/2017/08/Catalogue-Green-Building-96.pdf