برچسب ها

نیروگاه ۱۵ کیلوواتی متصل به شبکه استان زنجان

۱ آبان ۱۳۹۷

این پروژه، واقع در روستا دوسران، استان زنجان است. طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده است. تولید سالانه این نیروگاه معادل ۲۸/۷۵ مگاوات ساعت است. با تولید این مقدار انرژی، از انتشار ۲۰/۰۷ تن CO2 جلوگیری شده است ، برق تولیدی این نیروگاه به طور مستقیم به شبکه برق […]

نیروگاه ۹۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان زنجان

۲۳ مهر ۱۳۹۷

این پروژه، واقع در روستا دوسران، استان زنجان است. طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده است. تولید سالانه این نیروگاه معادل ۱۶۴/۳ مگاوات ساعت است. با تولید این مقدار انرژی، از انتشار ۱۱۴/۶۸ تن CO2 جلوگیری شده است ، برق تولیدی این نیروگاه به طور مستقیم به شبکه برق […]