برچسب ها

نیروگاه ۲۰ کیلوواتی متصل به شبکه تهران

۱ مهر ۱۳۹۸

این پروژه، واقع در شهر تهران، خیابان بخارست است. طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده است. تولید سالانه این نیروگاه معادل ۳۶/۵ مگاوات ساعت است. با تولید این مقدار انرژی، از انتشار ۲۶/۷۷ تن CO2 جلوگیری شده است ، برق تولیدی این نیروگاه به طور مستقیم به شبکه برق […]

نیروگاه ۱۵ کیلوواتی متصل به شبکه استان زنجان

۱ آبان ۱۳۹۷

این پروژه، واقع در روستا دوسران، استان زنجان است. طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده است. تولید سالانه این نیروگاه معادل ۲۸/۷۵ مگاوات ساعت است. با تولید این مقدار انرژی، از انتشار ۲۰/۰۷ تن CO2 جلوگیری شده است ، برق تولیدی این نیروگاه به طور مستقیم به شبکه برق […]

نیروگاه ۹۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان زنجان

۲۳ مهر ۱۳۹۷

این پروژه، واقع در روستا دوسران، استان زنجان است. طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده است. تولید سالانه این نیروگاه معادل ۱۶۴/۳ مگاوات ساعت است. با تولید این مقدار انرژی، از انتشار ۱۱۴/۶۸ تن CO2 جلوگیری شده است ، برق تولیدی این نیروگاه به طور مستقیم به شبکه برق […]

نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان تهران

۸ مهر ۱۳۹۷

این پروژه، واقع در شهر شهریار، استان تهران است. طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده است. تولید سالانه این نیروگاه معادل ۱۹۵/۷ مگاوات ساعت است. با تولید این مقدار انرژی، از انتشار ۱۳۶/۶ تن CO2 جلوگیری شده است ، برق تولیدی این نیروگاه به طور مستقیم به شبکه برق […]

نیروگاه ۲۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان اصفهان

۸ مهر ۱۳۹۷

این پروژه، بر پشت بام ساختمان فن آفرینی ۱ شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان واقع  شده است. طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مجموعه بر عهده شرکت شیدسان راد بوده و اجرای آن در ۴ روز صورت گرفته است. تولید سالانه این نیروگاه معادل ۳۶/۹۵ مگاوات ساعت است. با تولید این مقدار انرژی، از انتشار […]